Nastavení vlastní domény pro odesílání e-mailů

Reservanto vám umožňuje, aby e-maily chodily vašim zákazníkům z vámi nastavené adresy (např. info@mojefitness.sk). Některé e-mailové servery (např. Gmail) však v takovém případě vyžadují drobné nastavení domény. Potřebují si totiž ověřit, že Reservanto smí posílat e-maily „vaším jménem“, resp. s vaší adresou v poli „odesílatel“. K tomu slouží parametr SPF, který se nastaví u vaší domény.

Pokud nastavíte svou e-mailovou adresu, ale nenastavíte u své domény SPF záznam, může se stát, že někteří poskytovatelé mohou e-maily považovat za spam.

Jak nastavit SPF

Pozn.: Pokud si nejste jisti, zda vše zvládnete nastavit, poraďte se raději se svým správcem domény.

Ve správě domén přidejte k doméně TXT záznam s následující hodnotou:

v=spf1 mx include:spf.reservanto.sk -all

Pokud již používáte technologii SPF, je potřeba do vašeho TXT záznamu přidat:

include:spf.reservanto.sk

Co tento záznam vlastně způsobí?

SPF záznam oznamuje světu, ze kterých adres (SMTP serverů) může přijít e-mail, který bude mít v poli OD adresu s vaší doménou. Pokud tedy využíváte i jiný SMTP server pro odesílání e-mailů, přidejte také jeho IP adresu do SPF záznamu.

Pak by mohl záznam vypadat například takto:

v=spf1 mx include:spf.reservanto.sk <další IP adresy vašich SMTP serverů> -all

Značkou „-all“ nastavujete, že žádné další IP adresy nebudou povoleny (a e-maily z jiných IP adres v takovém případě budou padat rovnou do SPAMu).

DKIM

Co je to DKIM?

DKIM (DomainKeys Identified Mail) je technologie, která pomáhá ověřit, že e-mail byl odeslán z oprávněné domény (např. z firmy, která tvrdí, že ho posílá) a že se cestou přes internet nezměnil. Když firma odesílá e-mail, přidá k němu digitální podpis, který je vytvořen pomocí speciálního klíče. Přijímací server pak může pomocí veřejného klíče, který je k dispozici na internetu, tento podpis ověřit. Pokud se podpis shoduje, je to potvrzení, že e-mail je pravý a nebyl změněn. To pomáhá chránit před podvodnými e-maily a zvyšuje důvěryhodnost odesílaných zpráv.

Ve zkratce je DKIM technologie digitálního podpisu pro e-maily, která zvyšuje jejich důvěryhodnost tím, že ověřuje jejich pravost a nezměněnost.

Jak nastavit DKIM?

Stačí na vaše DNS přidat TXT záznam:

Název záznamu pro vaši doménu: dkim.reservanto._domainkey.{vaše doména}
Hodnota:
v=DKIM1; k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDm/nOVYTXAacXenuGNKwajlx6ZBbnd/0/SlGeEL4EDg4A2f/6W3QNbfNgyRtYhXdMN03AkrU7A/k6WJg5QEh9jVwRpTdXI4jxFhXJoy5jnvOiGq2QjnS2W/Jd1d9trljW3NfdagXfnE4JgiLRYNOcU3+lj2jPB1IOkZtTgtjN3iQIDAQAB
TTL: 3600

Pozn.: Je důležité, aby hodnota byla zadána 1:1 tzn. včetně prázdných znaků (mezer). U některých doménových registrátorů (např. Active24) se u názvu TXT záznamu nepíše část „.{vaše doména}“. Tu doplní registrátor automaticky.

Následně do 24 hodin dojde k automatizované kontrole a pokud záznam bude zadán správně, DKIM se aktivuje.
Podpis zprávy lze vidět ve většině e-mailových klientů pomocí zobrazení zdroje zprávy (měl by obsahovat hlavičku DKIM-Signature)

Facebooktwitterlinkedinmail