Náhrady

Umožněte svým zákazníkům nahradit si zrušenou rezervaci v jiném termínu.

Náhradový systém umožňuje zrušit uhrazenou rezervaci a vybrat si nový termín místo stornovaného. Už bez nutnosti další úhrady.
Můžete také svým zákazníkům nabídnout možnost nahradit si rezervaci jinou službou, než měli původně rezervovanou. A jak lze služby nahradit si sami nastavíte.

Spuštění a nastavení
V Nastavení > Obecné stačí zaškrtnout položku Umožnit používání Náhrad.

V detailu každé služby lze nastavit, kterými službami ji lze nahradit. Detail služby hledejte v Nastavení > Služby po kliknutí na název služby.

Nastavení v zaměření Kurzy
U kurzů se může nastavení možností náhrad řídit nastavením u služby (stejné jako výše) a nebo je možné nastavit specifické chování pro každý kurz zvlášť. A to i časové omezení platnosti.

Využívání
Pokud zákazník nebo obsluha stornuje rezervaci, která je uhrazená, stane se z ní tzv. Náhrada. Zákazník může vidět seznam svých dostupných náhrad po přihlášení ve správě rezervací pod záložkou Náhrady.

Při rezervaci služby, kterou je možné “zaplatit” některou z náhrad, uvidí zákazník možnost úhrady rezervace náhradou. Musí být samozřejmě v rezervačním formuláři přihlášený.

Tip
Nezapomeňte, že do náhrad se dostane jen rezervace, která byla uhrazená.

Facebooktwitterlinkedinmail